TIN TỨC - SỰ KIỆN

THÔNG BÁO GẶP MẶT TÂN SINH VIÊN K40 - NIÊN KHÓA 2016 - 2020

Theo kế hoạch Số 687/KH-ĐHĐL ký ngày 18/8/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt về việc tổ chức đón tiếp tận sinh viên khóa 40 nhập học (Hệ đào tạo chính Quy) và sự chỉ đạo của BCN Khoa QT Du lịch, Trợ lý CTSV thông báo đến toàn thể sinh viên và Quý thầy cô về buổi gặp mặt tân sinh viên K40 như sau:

                  Thời gian:    7:30 sáng ngày 12/9/2016

                   Địa điểm:     Hội trường A8.B 

                   Thành phần:
                          - Toàn thể Quý thầy Cô Khoa QT du lịch;

                          - Đại diện cựu sinh viên;

                          - Toàn thể sinh viên các khóa K37, K38, K39 A và K39 B

                          - Toàn thể tân sinh viên khóa 40 (nhập học đợt 1)

                   Nội dung:

                          - Phổ biến chương trình đào tạo và qui chế sinh viên;

                          - Gặp mặt và giao lưu cùng cựu sinh viên;

                          - Tổ chức lớp QT Du lịch K40 

              Trên đây là kế hoạch gặp mặt tân sinh viên Khóa 40.

               Trân trọng kính mời.

             Lưu ý: Sinh viên các khóa K37, K38, K39 A và B mặc đồng phục của khoa khi tham dự.

Các tin khác